Munkajogi előadás-sorozat – második előadás (2017. november 16.)

A Budapesti Ügyvédi Kamara munkajogi előadás-sorozatának részeként 2017. november 16-án (csütörtökön), 13 és 15 óra között Dr. Tánczos Rita, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának bírája tart előadást “A keresettől a felülvizsgálati kérelemig – a közigazgatási perrendtartás közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perekre vonatkozó szabályai” címmel.

Hová tűntek a Pp. munkaügyi perekre vonatkozó szabályai közül a közszolgálati jogviták? Milyen eljárási szabályok szerint járjon el, ha például egy kormánytisztviselő képviseletében nyújt be keresetet, vagy éppen a bíróság előtt alperesként az államigazgatási szervet képviseli?

Az előadáson – többek között – választ kap arra, miként értelmezzük
- az eljáró bíróságok hatáskörérének és illetékességének,
- a törvény felekkel és az érdekeltekkel kapcsolatos,
- a keresetlevél benyújtását követő intézkedés,
- az azonnali jogvédelem,
- az egyezség és a közvetítés,
- a tárgyalás és a soron kívüli elbírálás,
- a bizonyítás,
- a bírósági határozatok és azokkal szembeni jogorvoslat szabályait.

A képzés házigazdája: Dr. P. Horváth István ügyvéd (P. Horváth Ügyvédi Iroda, az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének tanszékvezetője).

Az előadásra regisztrálni ezen az oldalon lehet:

http://www.bpugyvedikamara.hu/munkajogi-eloadas-sorozat/