Új választás

A BÜK elnöksége a Kamara Etikai Bizottságának elnöke, a Tagfelvételi Bizottságának két tagja, valamint a Szociális- és Jóléti Bizottságának két tagja megválasztása céljából új választást tűz ki és a választói közgyűlést 2019. november 20. napján 9:30-ra összehívja. A választói közgyűlés helye a Kamara székháza (1055 Budapest, Szalay utca 7.). Határozatképes a közgyűlés, ha azon a Kamara tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása szempontjából a közgyűlés megnyitásának időpontja az irányadó. Határozatképesség esetén a szavazatok leadására 18:00 óráig van lehetőség.

Határozatképtelenség esetén a megismételt választói közgyűlés időpontja 2019. december 2. napja, 8:00 órától 18:00 óráig. Helye a BÜK Székháza. A megismételt választói közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az új választással kapcsolatosan ajánlási eljárásra nem kerül sor, a betöltendő tisztségekre bármely választójoggal rendelkező kamarai tag jelentkezhet. A jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30. A jelentkezést postán vagy e-mailen (ujvalasztas@bpbar.hu) kell megküldeni a Kamarának.

Az elnökség a 2019. október 7-én tartandó elnökségi ülésen megállapítja a jelöltlistát, elegendő jelentkezés hiányában jelöl, dönt a Szavazatszámláló Bizottság létszámáról, felállításáról és tagjainak megválasztásáról, továbbá meghatározza a választói névjegyzék és a szavazólapok elkészítésével kapcsolatos feladatokat és határidőket. Természetesen amennyiben az elnökség jelöl, utólagosan be kell szerezni a jelölt elfogadó nyilatkozatát. A jelölt listát legkésőbb a választást megelőző 15. napig, a választói névjegyzéket a választást megelőző 30. napig kell közzétenni.