Integráció

A Budapesti Ügyvédi Kamara számára fontos, hogy mindenki, aki más pályáról érkezik, alapos ismereteket szerezhessen az ügyvédi hivatásrenddel kapcsolatos kötelezettségekről és feladatokról. Fontos, hogy azokat a gyakorlati tudnivalókat is megismerhessék a Kamaránkhoz csatlakozni kívánók, amelyek elengedhetetlenek a sikeres ügyvédi praxishoz.

Tájékoztatjuk a más pályáról érkező kollégákat, hogy a színvonalas ügyvédi működés elősegítése érdekében a Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága az alábbi előadássorozat látogatását ajánlja.

2019. október 15.

Összeférhetetlenség az ügyvédi tevékenység gyakorlása során, a titoktartás szabályai

dr. Géczi Zsuzsanna

2019. október 17.

Ügyvédi megbízás, az ügyvédi tevékenység alapvető szabályai

dr. Halász Judit

2019. október 28.

Informatikai ismeretek az ügyvédi tevékenység gyakorlásához

dr. Homoki Péter

2019. október 29.

Az ügyvédi letét- és pénzkezelés szabályai

dr. Molnár Marcell

2019. november 5.

Az okiratszerkesztés gyakorlati tudnivalói

dr. Ladányi Tamás

Az előadók készséggel válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Az előadások anyaga a Felvételi Bizottság előtti beszámoló részét képezi. Kérjük a kollégákat a részvételre!

Előadásanyagok

dr. Géczi Zsuzsanna: Az ügyvédi hivatás legfőbb alapértékei – függetlenség, összeférhetetlenség, titoktartási kötelezettség

dr. Halász Judit: Ügyvédi tevékenység, megbízás és meghatalmazás

dr. Ladányi Tamás: Okiratszerkesztés és ellenjegyzés

dr. Molnár Marcell: Az ügyvédi letét jelene és jövője

dr. Homoki Péter: Az ügyvédi munka informatikai alapjairól