Kamarai ügyintézés

Kötelező kamarai tagság

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerint csak az folytathat ügyvédi tevékenységet, aki valamelyik területi ügyvédi kamarának a tagja. A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) a Budapesten praktizáló ügyvédek köztestülete, melynek jelenleg mintegy 5.700 tevékenység-folytatásra jogosult tagja van; ez az ország teljes ügyvédi létszámának kb. 60%-a.

Tagfelvétel, tagnyilvántartás

Kedves leendő tagunk! Összegyűjtöttük Önnek a tagfelvételi eljárással kapcsolatos információkat. Akár nyomtatványon nyújtja be tagfelvételi kérelmét, akár elektronikus felvételi eljárásban kíván tagjaink sorába lépni, itt minden adatot megtalál! Tagjaink és az érdeklődők itt tájékozódhatnak és egyéb – szünetelés, lemondás stb. – eljárásokról is. Azoknál az ügyintézési típusoknál, melyeknél felvételi egységcsomag kitöltése szükséges az egységcsomagot a Kamara honlapjáról tölthetik le. Az egyes esetekben kitöltendő mellékletek listáját az egységcsomagban találják meg. Minden ügytípusnál szerepel annak az ügyintézőnek a neve és elérhetősége, akihez további információért fordulhatnak.

2017 AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
ELNÖKSÉGI ÜLÉS AUGUSZTUS 7. SZEPTEMBER 4. OKTÓBER 3. NOVEMBER 6. DECEMBER 4.
LEADÁSI HATÁRIDŐ JÚLIUS 28.  AUGUSZTUS 25.  SZEPTEMBER 22.  OKTÓBER 27. NOVEMBER 24.
ESKÜ AUGUSZTUS 23. OKTÓBER 4.  OKTÓBER 18. NOVEMBER 22. DECEMBER 20.

Tagfelvételi eljárás – magyar ügyvédek, ügyvédjelöltek

Tagfelvételi eljárás – külföldi jogászok

 • A felvételi kérelem benyújtása elektronikusan letölthető egységcsomaggal lehetséges.

  A felvételi egységcsomagot elektronikus úton elérheti a Kamara elektronikus ügyintézési felületéről.

  További felmerülő kérdés esetén hívja Doktor Zsuzsát a +36-1-353-0155 /108-as melléken vagy írjon a drzsuzsa@bpbar.hu címre.

 • A felvételi kérelem benyújtása elektronikusan letölthető egységcsomaggal lehetséges.

  A felvételi egységcsomagot elektronikus úton elérheti a Kamara elektronikus ügyintézési felületéről.

  További felmerülő kérdés esetén hívja Doktor Zsuzsát a +36-1-353-0155 /108-as melléken vagy írjon a drzsuzsa@bpbar.hu címre.

 • Az európai közösségi jogászi tevékenység szüneteltetését írásban lehet kérni.

  A szünetelés – legyen határozott vagy határozatlan időtartamú – legrövidebb időtartama 3 hónap. 
A kérelemben be kell jelenteni a helyettesítő ügyvéd nevét és adatait, továbbá irodai tag esetében az ügyvédi iroda vezetőjének hozzájárulását a szüneteléshez.

  A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó dokumentumok:

  • A MÜBSE/más biztosító igazolása arról, hogy az európai közösségi jogásznak a szünetelés megkezdéséig nem áll fenn díjtartozása.
  • A helyettesítő ügyvéd teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (ügyvédi ellenjegyzéssel vagy két tanú aláírásával ellátott) elfogadó nyilatkozata, mely tartalmazza a következőket:
   • a helyettesítés kezdő időpontja
   • vett-e át a helyettesítő ügyvéd folyamatban lévő ügyeket (ha igen, azokat tételesen felsorolni)
   • vett-e át a helyettesítő ügyvéd letétet
   • a helyettesítő ügyvéd gondoskodik a postai küldemények átvételéről a szünetelés időtartama alatt.
  • A kérelem benyújtásával egyidejűleg az európai közösségi jogászi igazolványt is le kell adni a Kamara ügyfélszolgálati irodáján (vagy a kérelemben megjelölve azt - a szünetelés kezdetét megelőző - napot, amikor ezek leadásra kerülnek).

  A szünetelés engedélyezéséhez az Elnökség jóváhagyása szükséges.

  További felmerülő kérdés esetén hívja Doktor Zsuzsát a +36-1-353-0155 /108-as melléken vagy írjon a drzsuzsa@bpbar.hu címre.

Irodai ügyek

 • Az alábbi átalakulási formákat nevezzük működési formaváltásnak:

  • egyéni ügyvédi törlés, mert egyszemélyes ügyvédi irodát alapít,
  • egyéni ügyvédi törlés, mert társas ügyvédi irodában folytatja a tevékenységét,
  • ügyvédi iroda beolvad másik irodába, vagy két ügyvédi iroda összeolvad,
  • ügyvédi iroda kiválik vagy különválik,
  • társas ügyvédi irodából átlép másik társas ügyvédi irodába,
  • társas ügyvédi irodából kilép és egyéni ügyvédként folytatja tevékenységét,
  • társas ügyvédi irodából kilép és egyszemélyes ügyvédi irodát alapít,
  • egyéni ügyvédi törlés, mert társas ügyvédi irodát alapít,
  • egyszemélyes ügyvédi iroda átalakul társas ügyvédi irodává,
  • társas ügyvédi iroda átalakul egyszemélyes ügyvédi irodává (kétszemélyes irodából az egyik tag kilép, vagy meghal),
  • egyszemélyes ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetése, mert egyéni ügyvédként folytatja tevékenységét,
  • társas ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetése, mert a tagok egyéni ügyvédként folytatják tevékenységüket,
  • egyszemélyes vagy társas ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetése, mert a tag(ok) másik irodába belép(nek) vagy új irodát alapít(anak).

  A működési forma módosításához kapcsolódó tájékoztatót és iratmintákat innen lehet letölteni:

  - Általános tájékoztató

  - Egyszemélyes ügyvédi iroda alapító okirat mintája

  - Társas ügyvédi iroda alapító okirat mintája

  További felmerülő kérdés esetén hívja Kicherer Nórát +36-1-353-0155 /109-es melléken vagy írjon az irodaugyek@bpbar.hu címre.

 • Az ügyvédi iroda névjegyzékből való törlésével kapcsolatos tájékoztató a “Tagsági viszony és ügyvédi iroda megszüntetéséhez kapcsolódó eljárások” címszó alatt olvasható.

 • Az ügyvédi iroda székhelyváltoztatását írásban lehet kérni (szabadszöveges kérelem).

  A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:

  • 8 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (az Ügyfélkapun keresztül vagy a Takarnetről lekért is megfelelő),
  • ha a saját ingatlan közös tulajdonban áll, a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata,
  • az iroda egyszerű alaprajza (a helyiségek megnevezéseivel és alapterületeivel),
  • bérleti szerződés vagy szívességi használati  megállapodás eredeti példánya, illetve albérlet esetén az albérleti szerződés eredeti példánya is (mindezek helyett elfogadható tulajdonosi hozzájárulás eredeti példányban), bérlőtárs esetén az ügyvéd bérlőtárs hozzájáruló nyilatkozata,
  • haszonélvezet esetén a jogosult hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányban,
  • vezetékes- és/vagy mobiltelefon elérhetőség, e-mail cím,
  • nyilatkozat, hogy az ügyek iratai, valamint a szigorú számadású nyomtatványok őrzése a székhelyen,
  • két példány alapító okirat (ügyvédi iroda székhelyváltoztatása esetén),
  • alapítói határozat/taggyűlési jegyzőkönyv (ügyvédi iroda székhelyváltoztatása esetén).

  Az ügyvédi iroda székhelyváltoztatásához kapcsolódó tájékoztatókat és iratmintákat innen lehet letölteni:

  - Általános tájékoztató

  - Egyszemélyes ügyvédi iroda alapító okirat mintája

  - Társas ügyvédi iroda alapító okirat mintája

  - A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége 2016. Eln. 470/13/55. számú határozata az ügyvéd irodahelyiségének megfelelőségéről

  További felmerülő kérdés esetén hívja Kicherer Nórát +36-1-353-0155 /109-es melléken vagy írjon az irodaugyek@bpbar.hu címre.

 • Az ügyvédi iroda névváltoztatását írásban lehet kérni (szabadszöveges kérelem, amelyben a hatály megjelölésre került).

  A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:

  • két példány alapító okirat,
  • alapítói határozat/taggyűlési jegyzőkönyv,
  • az ügyvéd részére új ügyvédi igazolvány rendelése szükséges, amelyet a Kamarában személyesen lehet kezdeményezni 2 db, 4×4 cm-es színes fotó leadásával egyidejűleg.

  Aki jelöltet vagy alkalmazott ügyvédet foglalkoztat, az a változás hatályba lépését követően jelentse be a Kamara illetékes ügyintézőjénél (Fekete Éva/dr. Steiner Judit) azt. Az alkalmazott a munkaszerződés módosításával fáradjon be a fent jelzett ügyfélfogadási időben átíratni az igazolványát.

  A névváltoztatás engedélyezéséhez az Elnökség jóváhagyása szükséges.

  További felmerülő kérdés esetén hívja Kicherer Nórát +36-1-353-0155 /109-es melléken vagy írjon az irodaugyek@bpbar.hu címre.

Az ügyvédi tevékenység szüneteltetése, tevékenység folytatása szünetelést követően

 • Az ügyvédi tevékenység szüneteltetését írásban lehet kérni.

  A szünetelés – legyen határozott vagy határozatlan időtartamú – legrövidebb időtartama 3 hónap. A kérelemben be kell jelenteni a helyettesítő ügyvéd nevét és adatait, továbbá irodai tag esetében az ügyvédi iroda vezetőjének hozzájárulását a szüneteléshez. Nyilatkozni kell arról is, hogy a szünetelést kérő ügyvéd foglalkoztat-e alkalmazott ügyvédet vagy ügyvédjelöltet.

  A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:

  • A biztosító társaság igazolása arról, hogy az ügyvédnek a szünetelés megkezdéséig nem áll fenn díjtartozása.
  • A helyettesítő ügyvéd teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (ügyvédi ellenjegyzéssel vagy két tanú aláírásával ellátott) elfogadó nyilatkozata, mely tartalmazza a következőket:
   • a helyettesítés kezdő időpontja
   • vett-e át a helyettesítő ügyvéd folyamatban lévő ügyeket (ha igen, azokat tételesen felsorolni)
   • vett-e át a helyettesítő ügyvéd letétet
   • a helyettesítő ügyvéd gondoskodik a postai küldemények átvételéről a szünetelés időtartama alatt.
  • A kérelem benyújtásával egyidejűleg az ügyvédi igazolványt és a szárazbélyegző(ke)t is le kell adni a Kamara ügyfélszolgálati irodáján (vagy a kérelemben megjelölve azt - a szünetelés kezdetét megelőző - napot, amikor ezek leadásra kerülnek).

  A szünetelés engedélyezéséhez az Elnökség jóváhagyása szükséges.

  A szüneteléssel kapcsolatos dokumentumok elektronikus úton is elérhetők.

  További felmerülő kérdés esetén hívja Doktor Zsuzsát a +36-1-353-0155 /108-as melléken vagy írjon a drzsuzsa@bpbar.hu címre.

  Szünetelést tervező kismamák figyelmébe!

  Felhívjuk az ügyvédi tevékenység szüneteltetését tervező kismamák figyelmét, hogy amennyiben a szünetelés kezdő napja a szülés időpontját több mint 42 nappal megelőzi, a kismama nem jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre, valamint gyermekgondozási díjra, mivel a szünetelés kezdő napjától a biztosítási jogviszony megszűnik.

  Törvényi hivatkozás a teljesség igénye nélkül:

  Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

  “8. § Szünetel a biztosítás:
  e) az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt.”

  Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

  Terhességi-gyermekágyi segély

  “40. § (1) Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
  a) a biztosítási tartalma alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
  b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.”

  Gyermekgondozási díj

  “42/A. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult
  a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
  b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.”

  Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a szüneteléssel kapcsolatos kérelmet az anyasági ellátás folyósítását követően terjesszék elő.

 • Az ügyvédi tevékenység folytatását írásban lehet kérni.

  A kérelemben nyilatkozni kell a működési forma és a székhely változatlanságáról. Amennyiben ezek valamelyikében változás van, ahhoz a Kamara előzetes engedélye szükséges.

  A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:

  • a biztosító társaság igazolása arról, hogy az ügyvéd a biztosítását felélesztette;
  • igazolás a szünetelés ideje alatt létesített munkaviszony megszűnéséről; vagy a kérelembe foglalt nyilatkozat arról, hogy a szünetelés időtartama alatt az ügyvéd nem állt munkaviszonyban;
  • irodahelyiség megfelelőségének igazolása (a BÜK elnökségének 2006. szeptember 26-i határozata alapján), figyelemmel a vezetékes telefon, telefax és e-mail címek bejelentésére; jogcím-igazolás, alaprajz és tulajdoni lap (eredeti példány, vagy annak bemutatása + másolat);
  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a nyomtatványon a speciális feltételeknek való megfelelés igazolását kérni kell, a III. pontban “igen” választásával, majd a IV. pontban az Üt. vonatkozó szakaszának megjelölésével, lásd Kitöltési Útmutató);
  • 2 db 4×4 cm-es színes fénykép (világos, homogén háttérrel) az új ügyvédi igazolvány megrendeléséhez;
  • befizetések igazolása (a szünetelésről maradt esetleges elmaradások rendezése, az aktuális negyedéves tagdíj befizetése);
  • nyilatkozat arról, hogy a szünetelés időtartama alatt a NAV az ügyvéd adószámát nem függesztette fel/szüntette meg (kijelentem, hogy tudomásom szerint a NAV a szünetelés időtartama alatt nem függesztette fel és/vagy szüntette meg az adószámomat).

  Az ügyvédi tevékenység szüneteltetést követő folytatásához az Elnökség hozzájárulása nem szükséges.

  További felmerülő kérdés esetén hívja Doktor Zsuzsát +36-1-353-0155 /108-as melléken vagy írjon a drzsuzsa@bpbar.hu címre.

Tagsági viszony és ügyvédi iroda megszüntetéséhez kapcsolódó eljárások

 • Kamarai tag halálának bejelentéséhez szükséges:

  • közeli hozzátartozótól / irodától néhány soros tájékoztatás, feltüntetve benne a bejelentő elérhetőségét
  • halotti anyakönyvi kivonat nem hiteles másolata
  • az elhunyt ügyvéd ügyvédi igazolványának és szárazbélyegzőjének leadása a Kamara ügyfélszolgálati irodáján.

  További felmerülő kérdés esetén hívja Kamenszky Katalint +36-1-353-0155 /131-es melléken vagy írjon az oktatas@bpbar.hu címre.

 • A kapcsolódó tájékoztatókat elektronikus úton elérheti a Kamara elektronikus ügyintézési felületéről.

  További felmerülő, a lemondást érintő kérdés esetén hívja Doktor Zsuzsát a 353-0155/108-as melléken, vagy írjon a drzsuzsa@bpbar.hu címre.

 • Az iroda megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat elektronikus úton itt érheti el: https://e-ugyintezes.bpugyvedikamara.hu. Iroda megszüntetésével kapcsolatos kérdések esetén hívja Kicherer Nórát a 353-0155/109-es melléken, vagy írjon az irodaugyek@bpbar.hu címre.

  A 2014. március 15-ét követően indult eljárásokban (működési formaváltás, szünetelés, lemondás, kizárás, tagság megszüntetése, elhalálozás) az ügyvédi iroda névjegyzékből való törlésének előzetes feltételei azokban az esetekben, amikor
  - az iroda taggyűlése, az alapító dönt a jogutód nélküli megszüntetésről,
  - az iroda valamennyi tagjának kamarai tagsága megszűnt:
  1. az állami adóhatóság,
  2. az iroda székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság,
  3. a vámhatóság,
  4. a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – erre a célra rendszeresített nyomtatványon kiadott – nyilatkozata arról, hogy az iroda adóbevallási és a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett, adótartozása, jogerős határozatban megállapított adófizetési kötelezettsége és más adók módjára behajtandó közteherfizetési kötelezettsége nincs, az irodánál adóhatósági, vámhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást az állami adóhatóság illetőleg a vámhatóság nem kezdeményez.

  A jogutód nélküli megszűnés esetén – ha arra nem a felszámolási eljárásban kerül sor – a végelszámolási eljárás alatt álló szervezetek könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ezért az irodának a kamara részére igazolnia kell, hogy eleget tett az alábbiaknak:
  5. benyújtotta közzétételre a leltárral alátámasztott, taggyűlés által jóváhagyott nyitó- és záró mérlegét és a vagyonfelosztási javaslatot,
  6. előterjesztette a záró elszámolását az ügyfelekkel történő elszámolásról és a letétek kifizetéséről,
  7. a folyamatban lévő ügyei ellátásáról gondoskodott,
  8. gondoskodott az ügyfeleket megillető iratok kiadásáról, a nem selejtezhető iratok megőrzéséről, illetve levéltárban történő elhelyezéséről.

  Ellenkező esetben az iroda részére irodagondnokot kell kijelölni.

  Csatolni kell továbbá a kamara részére az irodatörlési eljárásokban az alábbiakat:
  9. iroda törlési kérelem,
  10. alapítói vagy taggyűlési határozat, amelyben szerepel a megszűnés hatálya, a befejezett ügyek iratait, a szigorú számadású nyomtatványokat ki és hol őrzi tovább, ki az iroda megszűnésével összefüggő feladatokkal megbízott személy, többszemélyes irodánál az egymás között elszámolás,
  11. a folyamatban lévő ügyek tételes felsorolása, valamint annak igazolása, hogy ezen ügyek átadásra kerültek másik ügyvédnek vagy ügygondnoknak (mindkét fél által aláírva), illetve nyilatkozat, hogy folyamatban lévő ügyek nincsenek,
  12. rendelkezés a letéti számláról,
  13. nyilatkozat, hogy az iroda nem áll csőd- és felszámolási eljárás alatt, illetve ilyen eljárásokat az iroda ellen nem kezdeményeztek,
  nyilatkozat, hogy az irodának nincs köz-, szállítói és az ügyvédi működésből eredő vagy azzal összefüggő tartozása, illetve a még nem ismert, de később esetleg ismertté váló tartozások viselésére a tag(ok) kötelezettséget vállal(nak).

  Az ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatásához kapcsolódó tájékoztatókat és iratmintákat innen lehet letölteni:

  Tájékoztató az ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárásról

  Fővárosi önkormányzati adóigazolás minta

  Nemleges kerületi adóigazolás minta

  Tájékoztató a fővárosi önkormányzati adóigazolás beszerzéséről

  Igazolási kérelem az ügyvédi irodák névjegyzékéből történő törléséhez a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről

  Alapítói határozat minta az ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetéséről

  Kérelem minta az ügyvédi irodák névjegyzékéből történő törlés iránt