Kamarai választások 7. – közeleg az ajánlóívek leadási határideje

A visszaérkezett ajánlóíveket a kamarában elhelyezett és lepecsételt urnákban gyűjtik össze kamarai munkaidőben (Ügyfélszolgálati iroda - 1055 Budapest, Szalay utca 7/a. földszint: bejárat az utcáról; Ügyintézői iroda - 1055 Budapest, Szemere utca 10/a. földszint: bejárat az utcáról; Budapesti Ügyvédi Kamara főépület porta - 1055 Budapest, Szalay utca 7.).

Az érkeztetéssel és az átvevő aláírásával ellátott ajánlóívet 2018. október 3. napján 15 óráig lehet a Budapesti Ügyvédi Kamarában az erre kijelölt irodákban urnákba elhelyezni, vagy postai úton ezen időpontig beérkezően feladni.

Tudnivalók:
- A hamisíthatóság elkerülése érdekében az ajánlóív biztonsági jelöléssel készült és csak annyi példányszámban, amely összhangban van a választásra jogosultak számával. Az ajánlóívből az ajánló személyét nem lehet azonosítani. Aláírni, lepecsételni nem kell.
- Más nyomtatványon vagy egyéb módon küldött ajánlás érvénytelen, valamint amelyet a megszabott határidő lejárta után juttattak el a Jelölőbizottsághoz.
- Ajánlani olyan személyt is lehet, aki előzetesen nem jelentkezett tisztségre.
- Jelöltet az ajánlóíven meghatározott tisztségekre, illetve testületi tagságra a megjelölt számban lehet javasolni.
- Minden egyéni tisztségre csak egy személy ajánlható. Amennyiben valamely egyéni tisztségre több személyt kell választani (pl.: elnökhelyettes), úgy a megválasztandók számának megfelelő számú jelöltet lehet ajánlani.
- Az elnökségi, valamint más testületi tagságra legfeljebb a testületi tagok számának megfelelő számú jelöltet lehet állítani.
- Egy személy több tisztségre is ajánlható.
- Az ajánlás akkor is érvényes, ha nem tartalmaz minden kiemelt egyéni tisztségre, más egyéni tisztségre, illetve testületi tagságra ajánlott személyt.
- Ha az ajánlott személy nem azonosítható, akkor az ajánlást a Jelölőbizottság figyelmen kívül hagyja.

A tisztséget/testületi tagságot vállalni kívánó személyek bemutatkozó anyagai a kamara zárt honlapján, ügyfélkapus belépést követően ezen az oldalon érhetőek el: http://www.bpugyvedikamara.hu/zart/kamarank/kamarai-valasztasok-2018/