Jogszabály, tagdíj

A jog szolgálatában a jog követésével

Az ügyvédek munkájukat a hatályos jogszabályok alapján végzik. Minden ügyvéddel szemben elvárás, hogy fejlessze tudását, naprakészen ismerje a megjelenő új jogszabályokat és az irányadó bírói gyakorlatot. Egyes jogszabályok – törvények és rendeletek – célja az ügyvédi munka, ezen belül az ügyvédek által ellátott különböző feladatok jogi hátterének megalapozása, az ügyvédi munkavégzés szabályozása. Ezeket a jogszabályokat az “ügyvédi működést érintő legfontosabb jogszabályok” címszó alatt gyűjtöttük össze.

Az ügyvédi működést közvetlenül érintő jelentősebb jogszabályok és normák

 • Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) – hatályos 2018. január 1. napjától

  2017. LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (Üttv.) – 2019. április 26-i állapot

 • A (régi) ügyvédi törvény (Üt.) – 2017. december 31-ig volt hatályban

  1998. évi XI. törvény az ügyvédekről (Üt.) – 2017. június 26-i állapot

 • Az országosan egységes tagdíj és igazgatási díj szabályok

  2019. évi tagdíjtáblázat

  a 13/2017 (XI.20.) MÜK szabályzat és a tagdíjkedvezményről szóló 2017. Eln.470/21/01 BÜK határozat alapján
  MegnevezéseNEM SZÜNETELŐNEM SZÜNETELŐNEM SZÜNETELŐNEM SZÜNETELŐSZÜNETELŐ, FELFÜGGESZTETTSZÜNETELŐ, FELFÜGGESZTETTSZÜNETELŐ, FELFÜGGESZTETTSZÜNETELŐ, FELFÜGGESZTETT
  MÜK Szabályzat hivatkozásaBÜK határozat hivatkozásaNegyedévente, a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig befizetett tagdíjTárgyév január 15-ig befizetett
  kedvezményes tagdíj
  MÜK Szabályzat hivatkozásaBÜK határozat hivatkozásaNegyedévente, a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig befizetett tagdíjTárgyév január 15-ig befizetett
  kedvezményes tagdíj
  Ügyvéd 1.1.a); 3.1.2017. Eln.470/21/0133 000118 8005.22017. Eln.470/21/019 90035 640
  Európai közösségi jogász 1.1.a); 3.1.33 000132 0005.29 90039 600
  Külföldi jogi tanácsadó 1.1.a); 3.1.33 000132 0005.29 90039 600
  Kamarai jogtanácsos3.22017. Eln.470/21/0126 40095 0405.22017. Eln.470/21/017 92028 512
  Alkalmazott ügyvéd3.22017. Eln.470/21/0126 40095 0405.22017. Eln.470/21/017 92028 512
  Alkalmazott európai közösségi jogász3.326 400105 6005.27 92031 680
  Ügyvédjelölt (ha jogviszonyban áll)3.4.a)6 60026 4005.21 9807 920
  Jogi előadó (ha jogviszonyban áll)3.55 28021 1205.21 5846 336
  75. életév betöltése utáni tagdíj5.1005.200
  Más területi kamara tagja, irodavezetője által létesített fiókiroda nyilvántartásával és hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a határozatban foglalt díj, de maximum
  negyedévenként 16 500 Ft felügyeleti díj fizetendő (még nincs döntés)
  9.max. 16 50009.00
  Késedelmi tagdíj a határidőben nem teljesített kamarai tagdíj után. Az összeg a mulasztással érintett minden rész vagy egész hónap után a tárgyhónap első napján fennálló tartozás 3%-a7.7.
  Az utalás részletei:

  Kedvezményezett: Budapesti Ügyvédi Kamara

  Bankszámlaszám: 10900011-00000007-20950113 (Unicredit Bank)

  Közlemény: név szóköz szárazbélyegzőn található numerikus lajstromszám vagy kamarai azonosító szám

  Országos tagdíjtáblázat a MÜK 13/2017. (XI. 20.) szabályzata alapján (PDF)

  13/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat a kamarai tagdíjról

  Az egyösszegű tagi tagdíjbefizetés esetén járó 10%-os kedvezményről szóló BÜK 2017. Eln. 470/21/01. számú határozat (csak BÜK)

 • A Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése által elfogadott szabályzatok

 • Egyéb, az ügyvédi tevékenységét közvetlenül szabályozó jogszabályok

  Egyéb, az ügyvédi tevékenységét közvetlenül szabályozó jogszabályok (Kihirdetési dátum szerinti csökkenő sorrendben)ÁllapotHelyetteHivatkozás
  122/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájárólhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  278/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairólderegulálva451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairólNemzeti Jogszabály Tár
  313/2008. (VI. 24.) IRM rendelet az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványárólderegulálva15/2017. (XI. 30.) IM rendelet az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványárólNemzeti Jogszabály Tár
  42007. évi LXIV. törvény a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokrólderegulálva
  558/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezelésérőlhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  656/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairólderegulálva421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairólNemzeti Jogszabály Tár
  718/2007. (III. 19.) IRM rendelet az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseirőlhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  82006. évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységrőlhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  924/2004. (VI. 30.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésrőlhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  1011/2004. (III. 30.) IM rendelet a jogi segítő díjazásárólhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  112003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásrólhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  1242/2003. (XII. 19.) IM rendelet a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairólhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  1332/2003. (VIII. 22.) IM rendelet - a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrőlhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  142002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységrőlhatályosNemzeti Jogszabály Tár
  157/2002. (III. 30.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekrőlderegulálva32/2017. (XII. 27.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjrólNemzeti Jogszabály Tár
  161995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkrőlhatályosNemzeti Jogszabály Tár