Felelősségbiztosítások

Ez a cikk több mint 2 éve készült. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

FRISSÍTÉS! Az ügyvédi felelősségbiztosításokkal kapcsolatosan 2015. december 12. napján megérkezett a Kamarához az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepének nyilatkozata is. Az új nyilatkozat benyújtásával a nevezett biztosító által ajánlott termék a MÜBSE és az Allianz mellett szintén megfelel a MÜK normáinak, feltételeinek.

KORÁBBI HÍRÜNK:

Ha kollégáink az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződést nem a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületével kötik meg, biztosítói nyilatkozat benyújtására is szükség van a biztosítás megfelelőségének kamara általi elfogadásához. Az ok: a biztosítók kötvényei, általános szerződési feltételei nehezen átláthatóak és azok időközi változásait lehetetlenség követni. Mivel az nem fordulhat elő, hogy ugyanarra a káreseményre a MÜBSE térít, más biztosító pedig nem, a Kamara kénytelen ragaszkodni az ügyvédek és az ügyfelek érdekeinek elsődlegességéhez. A biztosított ügyvéd nem maradhat magára a kárral.

Korábbi felhívásaink ellenére az eddig beérkezett biztosítói nyilatkozatok nem tartalmazzák maradéktalanul a Kamara által elvárt szöveget, de hoztak figyelembe vehető javaslatokat. Az alábbiak szerint módosítottuk és tarjuk fent a biztosítótól, illetve alkusztól elvárt nyilatkozat szövegét:

“Alulírott [alkusz vagy felelősségbiztosító neve] igazolom és szavatolom, hogy az ajánlott felelősségbiztosítás a jelen igazolás kiadásának pillanatában és a biztosítási jogviszony fennállásának ideje alatt – ide értve a jogviszony megszűnése után irányadó rendelkezéseket is – megfelel és meg fog felelni a 7/2011. (X. 24.) számú MÜK szabályzat, valamint a MÜK 1/2000. (V. 22.) számú iránymutatásában foglaltaknak. A biztosítási jogviszony fennállása alatt kártérítési felelősség terhe mellett a területi kamara tudomására fogjuk hozni, ha a felelősségbiztosítás feltételei változnak és eltérnek az iránymutatásban foglaltaktól.

Ezen nyilatkozat alapján – elévülésre hivatkozás nélkül – vállalunk megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének ügyvédi felelősségbiztosítási feltételei szerint a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének megtérítenie kellett volna és a kár megtérítésére a jelen biztosítás valamennyi feltétele, vagy bármely feltételének esetleges utóbb bekövetkező változása miatt nem kerül sor.

[Alkusz esetén szükséges további kiegészítő szöveg:]

Alulírott alkusz szavatol azért, hogy: a ……………………………………..Biztosító Zrt.-nél rendelkezik olyan biztosítási alkuszi felelősségbiztosítással, amelynek feltételei és biztosítási összege együttesen lehetővé teszik kártérítési kötelezettsége tényleges teljesítését minden olyan esetben, amikor az alkusz által a biztosítottnak írásban ajánlott biztosítási szerződési feltételek alapján a biztosító olyan kizárásra, mentesülési vagy felelősségkorlátozási okra hivatkozva tagadja meg ügyvédi szakmai felelősségbiztosítási szolgáltatási kötelezettsége teljesítését, amelyről az alkusz a biztosítottat a biztosítási szerződés megkötése előtt nem, vagy nem a figyelem felhívására alkalmas módon tájékoztatta azon levelében, amelyet a leendő biztosítottnak a szerződéskötés előtt, az általa elemzett, legalább két ügyvédi felelősségbiztosítási feltételrendszer kapcsán, tértivevényes ajánlott levél formájában megküldött, és amelyben az is szerepel, mely okból ajánlja a biztosítottnak az általa javasolt ügyvédi felelősségbiztosítás megkötését.

Kijelentjük, hogy mint biztosítási alkusznak megfelelő biztosításuk van az ilyen eseményekkel kapcsolatos kártérítési helytállásra. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben alkuszi megbízási szerződésünk megszűnik, azt – ugyancsak kártérítési felelősség terhe mellett a kamarához bejelentjük és az esetleges elévülésre hivatkozásról kifejezetten lemondunk.”